Talk:How Can I Help

From Python
Jump to: navigation, search

קראתי כי יש עניין הוא להפוך את הממשק בעברית. אין בעיה לתרגם את הממשק אוטומטית (אני משער שיש פה בן-אדם או שניים שיודעים לרשום סקריפטים) מוויקיפדיה. הבעייה העיקרית היא הפיכת האתר ל-RTL, מה שמצריך התקנה של התוכנה מחדש. האם מישהו יוכל לעשות זאת בקרוב? אמיתי 22:21, 8 Oct 2005 (IDT)


  • (בהנחה שאתה מדבר על הויקי) - הויקי הנוכחי תומך ב- RTL גם כאשר הממשק (כלומר הטאבים למעלה וסרגלי הניווט בצד) הוא אנגלי (למרות שלא ידענו זאת בהתחלה...).
  • ממשק עברי הוא רצוי, אבל אנחנו רוצים לאפשר במקביל גם ממשק אנגלי, לטובת קוראים שאינם דוברים את השפה.

כפי שכבר נאמר ב- Meta_Discussions#Other_solutions, במוין-מוין ממשק המשתמש נקבע אוטומטית לפי העדפות המשתמש בדפדפן - וזה נראה לי הפתרון העדיף. אני לא יודע אם mediawiki תומך בשני ממשקים בו זמנית.

  • לי יש הרשאות מסוימות לאתר, ואני מתכונן מתישהו בעתיד לבדוק פתרונות אחרים. העניין הוא שמקוצר זמן כרגע זה יכול לחכות שבועות וחודשים עד שאתפנה ללמוד את הנושא. אם מישהו רוצה לעזור שישלח לי הצעה מפורטת (כולל פקודות וקבצים) ואני אנסה לבדוק את זה - כל עוד לא צריך לבצע התקנות בהרשאות root (אם באמת חייבים - גם זה אפשרי - בעזרת שלומי)
  • נראה לי שהבעיה העקרית (או לפחות זו שבה כולם יכולים לעזור) היא תרגום התוכן (כן - גם דפים שמישהו אחר כתב) - וזה כולל גם תרגום בכוון ההפוך - כלומר לדאוג שלדברים העיקריים יהיה לפחות תקציר באנגלית. כרגע אין הרבה תוכן, אבל זה ידרוש תחזוקה מתמדת.

--AmitAronovitch 01:36, 10 Oct 2005 (IST)

אני אכן מדבר על הוויקי. בדקתי על הוויקיפדיה את עניין שתי השפות והמסקנה המתבקשת (לפחות מבחינתי) היא שעדיף ממשק אנגלי בוויקי RTL על פני עברית בוויקי LTR (מעבר לכך האתר צריך להיות בשביל אנשים דוברי-עברית, לא?). בכל מקרה, אני אחפש את הבאג שמסדיר את העניין כך שכולנו נוכל להצביע עבורו. לצערי כמה עמוקות צריכות להיות ההרשאות אינני יודע. אמיתי 22:24, 10 Oct 2005 (IST)
לגבי השינוי שצריך לבצע כדאי לעיין בזה ובמידת הצורך לשאול גם בדף השיחה של אותו עמוד. אמיתי 00:46, 22 Oct 2005 (IST)

איזה שינוי בדיוק? נדמה לי שהוסכם שאם הממשק הוא אחיד לכל האתר, אז עדיף ממשק LTR גם לדפים העבריים (כפי שיש היום). האם יש עוד דבר שצריך לעשות?

(אולי אתה מתכוון לכוון הדיפולטי של הדפים? כלומר שרק עבור טקסט אנגלי יהיה צריך לעשות div?)

--AmitAronovitch 01:48, 26 Oct 2005 (IST)

Personal tools