Talk:סיכום ישיבת פייתון 1

From Python
Jump to: navigation, search

כל הנוכחים מוזמנים להעיר, לערוך להוסיף, לפעמים זכרתי שיש מישהו מסויים שיש לו בטח מה להגיד יותר בנושא זה, או יכול לתרום יותר.

מצטער על ריבוי התגים בקוד אבל הסתבכתי קצת עם שילוב הויקי בעברית - מוזמנים לנסות לפתור.

אני מציע שמסמך זה יהיה גם התחלה של מסמך עבודה בנושא - אפשר לפתח כל נושא ולראות איך מתקדמים בו - לדוגמא כשיהיו נושאי הרצאות ומרצה אפשרי לפגישה 1+2 אפשר לפנות למקומות ולקבוע מועד , וכו'.

ליל מנוחה דרור


Personal tools