Seminar

From Python
Jump to: navigation, search

"סמינר"

הרעיון הועלה כתחליף להרצאה בפגישת נובמבר, אבל לא בוצע בפועל עדיין. יתכן שנשתמש בזה באחת הפגישות הבאות.

הרעיון: רשימת נושאים. אנשים רושמים עצמם לנושאים, מציעים נושאים חדשים, ומצביעים עבור נושאים שעבורם כבר מישהו נרשם (כל זאת ועוד - בעזרת קישור "Edit" המהולל שבראש הדף ...)

הזוכה במכרז לומד את הנושא (קורא קצת באתר הרלוונטי ומנסה קצת "לשחק עם זה" בעצמו - צריך לדאוג להציע נושאים שניתן להכנס אליהם בזמן קצר בצורה כזו - ולא חסרים כאלה ב- cheeseshop), ובזמן הפגישה מציג לכולם את מסקנותיו, בפורמט של הדגמה באינטרפרטר או מעבר על סורס קצר למשל. ההצגה צריכה להמשך לא יותר מחצי שעה.

Let the games begin...


נושא מוכנים להציג הצבעות
pyparsing עמית
argparse עמית
numpy יאיר חכם בני, עידו, אלי
__dir__ תומר פיליבה עמית, יאיר
Hpy - עדכון מצב
Fill-Subject-name שם (רצוי טלפון),... שם,שם,...


הערות:

  • כולם מוזמנים להציע נושאים - גם אם מעדיפים שמישהו אחר יציג אותם.
  • מי שכותב את שמו בעמודת "מוכן להציג", מתבקש להודיע מראש אם אינו מגיע לפגישה.
Personal tools