Meeting 27 February 2007

From Python
Jump to: navigation, search

Date : 27 Feb 2007, 18:30 Location : EglooMedia

HaSadnaot 3, Herzliya, 3rd floor. ( Map)


Phones for coordination:

View calendar

פרטים

תאריך: יום ג' 27/2/2007 18:30

מיקום: איגלו מדיה

הסדנאות 3, הרצליה

קומה 3. מפה

הצג לוח

הודעות

משתתפים

אנא הוסיפו את שמכם לרשימה אם אתם מתכוונים לבוא (לא חובה).

  • עמית א.
  • פבל
  • שלומי פיש

תוכניה

הפעם נלך על פורמט של "קצרים" - הנושאים הם עד חצי שעה, ויכולים להיות בפורמט סמינר, כלומר - לא נדרשת הכרות מעמיקה (של המרצה) עם הנושא, והמעביר יכול ללמוד אותו במיוחד לשם העברת הדגמה קצרה לקבוצה.

שימו לב שהוספתי אנשים למרות שלא קיבלתי מהם אישור סופי - הטבלה יכולה להשתנות - וכדאי שאתם תשנו אותה (אם יהיו יותר מדי נושאים, הם יבחרו לפי ההצבעות).


נושא מציג/זמן הערות הצבעות
review: comments system for Moin ניר - 30 דקות (אולי) בוטל
מבחן יואל שלומי(?) - 30 דקות
argparse עמית - 20 דקות
Fill-Subject-name שם (רצוי טלפון),... שם,שם,...

לשאלות והצעות : Talk:Meeting_27_February_2006, או לפנות אלי --AmitAronovitch

שימו לב גם לדף הצעות הנושאים Presentations

סיכום

  • היתה נוכחות מועטה יחסית.
  • סה"כ היו שני "קצרים". בגלל הנוכחות ומיעוט התכנים היה יותר זמן. הנושאים הוצגו יותר בפורמט של דיון עם המשתתפים.
  • אני הצגתי את argparse ולא כפי שכתבתי קודם בטעות pyparsing (שהוא נושא מעניין לכשעצמו - אבל לפעם אחרת...) -- עמית
Personal tools