Talk:Main Page

From Python
Revision as of 02:03, 18 November 2010 by Uzuvusobyt (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

>= בעיות שדורשות פתרון =


מלל קטן מידי

זה בעיה כללית של מדיה ויקי. בקובץ הסגנונות יש הגדרה שגויה של גודל הפונט הבסיסי.

גודל הפונט של גוף המלל של הויקי צריך להיות 1em - הגודל שקבע המשתמש בדפדפן (פירפוקס, ספארי). כרגע הגודל הוא כ 0.8em.

ראה http://www.w3.org/QA/Tips/font-size

רשימות לא מוצגות נכון

דוגמה:

  1. סעיף 1
  2. סעיף 2

המספרים מוסתרים לגמרי בספארי, ומוסתרים חלקית בפיירפוקס, אין כלל הזחה של הסעיפים פנימה כפי שיש ברשימה באנגלית.

קישורים חיצונים לא מוצגים נכון

דוגמה:

בפיירפוקס האיקון דורך על הטקסט. בנוסף, האיקון לא מופיע במקום הנכון. באנגלית הוא מופיע לאחר הקישור, בצד ימין. בעברית הוא צריך להופיע לאחר הקישור בצד שמאל.

קישורי עריכה מופיעים מימין לכותרת במקום משמאל

ראה הקישור [עריכה] בצד ימין בכותרת שלמעלה.

ישור מימין לשמאל

כשבוחרים עברית כל העיצוב צריך להיות מיושר מימין לשמאל. הטור הצדדי והלוגו צריכים להופיע מימין, כמו בוויקיפדיה העברית. האתר לא נראה טוב כשהתוכן בעברית והכל מיושר שמאלה.

תוכן עניינים

  1. מופיע Contents ו־hide במקום "תוכן עניינים" ו־"הסתר".
  2. רשימת הכותרות מיושרת לשמאל.
Personal tools