Meeting July 2006

From Python
Revision as of 02:04, 18 November 2010 by Uzuvusobyt (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

>= פגישת משתמשי פייתון - יולי 2006 =

</div>

Date : Tuesday, July 25, 2006

Location : Kashya, Aba Hilel 7, ramat gan beit silver, 8th floor.

Phones for coordination:

<div dir="rtl">


שימו לב

  • שינינו מקום - כתובת חדשה - בהמשך
  • אם לא יימצא לי מחליף החודש - הפגישה תבוטל

פרטים

תאריך: יום שלישי ה25 ביולי

מיקום: Kashya

אבא הלל 7, רמת גן

בית סילבר, קומה 8

מפה


משתתפים

אנא הוסיפו את שמכם לרשימה אם אתם מתכוונים להגיע (לא חובה).

מי שמתנדב להביא כיבוד, שיכתוב ליד שמו מה הוא מביא, כדי שלא תהיה כפילות.

  • טל עינת - וופלים (שוקולד ולימון)

תוכניה

 התכנסות - 18:50
 הדגמה והרצאה על RPyC מאת תומר פיליבה   19:00 - 19:30
 נושאים קטנים - 19:30-20:00


המפגש היום מתוכנן להיות קצר.

אורי פלג


-
כולם מוזמנים לערוך, להוסיף, להרחיב וכו'


לשאלות והצעות : Talk:Meeting_July_2006, או לפנות אלי --AmitAronovitch

שימו לב גם לדף הצעות הנושאים Presentations

סיכום

Personal tools