Meeting 29 May 2006

From Python
Jump to: navigation, search

Date : 29 May 2006, 18:30 (tentative)

Location : Aduva (tentative)

Phones for coordination:

פרטים

תאריך: יום ב' 29/5/2006 18:30

מיקום: אדובה (עדיין בבורסה ברמת גן).

הודעות

  • הצטברו מספיק הצעות לנושאים "קטנים".

אני מציע לרכז אותם בדף Meeting June 2006, ולערוך בפגישה הבאה סדרת שיחות קצרות.

  • שימו לב שעדיין לא זנחנו את רעיון ה- Code Session. במתכונת שמוצעת שם זה מצריך יותר זמן, לכן נראה שיתקיים שלא במסגרת המפגשים הסדירים.

משתתפים

אנא הוסיפו את שמכם לרשימה אם אתם מתכוונים להגיע (לא חובה).

מי שמתנדב להביא כיבוד, שיכתוב ליד שמו מה הוא מביא, כדי שלא תהיה כפילות.

תוכניה

-

לשאלות והצעות : Talk:Meeting_29_May_2006, או לפנות אלי --AmitAronovitch 10:19, 11 May 2006 (IDT)

שימו לב גם לדף הצעות הנושאים Presentations

סיכום

  • עקב בעיות בלתי צפויות, לא היה ניתן להכנס בזמן. בינתיים התישבנו ליד המאפיה בחוץ.

בין הנושאים שעלו:

  • אתר ה- Plone החדש
  • אפשרויות לגבי רעיון ה"בליץ" (זמן, מקום, ונושאים).
  • עוד דברים - מי שזוכר, שיוסיף...
  • עלינו למשרדי Aduva^H^H^H^H^HSun, ולאחר הרבה בעיות טכניות, הצלחנו לשמוע את הרצאתו של אלי על wxPython,

וגם קצת על חברת "טוזיג".

  • הרצאתו של רוני נדחתה לחודש הבא

4072685293

Personal tools