Meeting 22 November 2006

From Python
Revision as of 23:52, 26 December 2008 by WikiSysop (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Date : 22 Nov 2006, 18:30 (tentative)

Location : EglooMedia

HaSadnaot 3, Herzliya, 3rd floor. (Map)


Phones for coordination:

פרטים

תאריך: יום ד' 22/11/2006 18:30 (לא סופי)

מיקום: איגלו מדיה

הסדנאות 3, הרצליה

קומה 3. מפה


הודעות

  • יש מארח חדש.
  • בפגישה הראשונה - כיבוד ע"ח המארח, אין צורך להביא.

"סמינר"

בסופו של דבר לא התקיים כמתוכנן. טבלת ההצעות הועברה לדף של המפגש הבא.

משתתפים

אנא הוסיפו את שמכם לרשימה אם אתם מתכוונים להגיע (לא חובה).

  • עידו - מתכוון להגיע, מעדיף לקבוע לשעה 19:00 במקום. --עידו 10:19, 9 November 2006 (IST)
אולי בפעם הבאה. בכל מקרה, יכול להיות שעד שנתארגן שם, כבר יהיה לא רחוק מ-19:00 -- AmitAronovitch

.נדב - מתכוון להגיע

תוכניה

  • 18:30 - 19:30 : מה חדש בפייתון 2.5, עם הדגמות קוד שמשתמש בחידושים - בני צ'רניאבסקי
  • 19:40-21:00 - נושא נוסף - עדיין לא הוחלט

לשאלות והצעות : Talk:Meeting_22_November_2006, או לפנות אלי --AmitAronovitch

שימו לב גם לדף הצעות הנושאים Presentations

סיכום

אני לא הייתי - זה מה שסיפרו לי. הנוכחים מוזמנים להוסיף/לתקן. -- עמית

  • היתה נוכחות מלאה (מעל 20?)
  • הוצגו חידושים בפייתון, בין השאר גנרטורים עם send
  • הנושאים הקצרים שהוצעו לא הוצגו, מכיוון שהמציגים לא יכלו להגיע.
  • מישהו (מי?) דיבר בקצרה על Django
Personal tools