Meeting 22 November 2006

From Python
Revision as of 21:16, 18 November 2006 by Yairchu (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Date : 22 Nov 2006, 18:30 (tentative)

Location : EglooMedia

HaSadnaot 3, Herzliya, 3rd floor. (Map)


Phones for coordination:

פרטים

תאריך: יום ד' 22/11/2006 18:30 (לא סופי)

מיקום: איגלו מדיה

הסדנאות 3, הרצליה

קומה 3. מפה


הודעות

  • יש מארח חדש.
  • בפגישה הראשונה - כיבוד ע"ח המארח, אין צורך להביא.

"סמינר"

יכול להיות רלוונטי לפגישה הקרובה (אם לא אצליח לסגור את הנושא השני בימים הקרובים), אבל אפשר להשתמש בזה גם לפגישות הבאות.

הרעיון: רשימת נושאים. אנשים רושמים עצמם לנושאים, מציעים נושאים חדשים, ומצביעים עבור נושאים שעבורם כבר מישהו נרשם (כל זאת ועוד - בעזרת קישור "Edit" המהולל שבראש הדף ...)

הזוכה במכרז לומד את הנושא (קורא קצת באתר הרלוונטי ומנסה קצת "לשחק עם זה" בעצמו - צריך לדאוג להציע נושאים שניתן להכנס אליהם בזמן קצר בצורה כזו - ולא חסרים כאלה ב- cheeseshop), ובזמן הפגישה מציג לכולם את מסקנותיו, בפורמט של הדגמה באינטרפרטר או מעבר על סורס קצר למשל. ההצגה צריכה להמשך לא יותר מחצי שעה.

Let the games begin...


נושא מוכנים להציג הצבעות
pyparsing עמית
argparse עמית
numpy יאיר חכם בני
__dir__ תומר פיליבה עמית, יאיר
Hpy - עדכון מצב
Fill-Subject-name שם (רצוי טלפון),... שם,שם,...


הערה: הנושאים שאני נרשם אליהם לא יבחרו אם לא ירשם מישהו נוסף כגיבוי (מכיוון שעושה רושם שאני אהיה ב"כוננות חדר לידה" (-: ) -- עמית

משתתפים

אנא הוסיפו את שמכם לרשימה אם אתם מתכוונים להגיע (לא חובה).

  • עידו - מתכוון להגיע, מעדיף לקבוע לשעה 19:00 במקום. --עידו 10:19, 9 November 2006 (IST)
אולי בפעם הבאה. בכל מקרה, יכול להיות שעד שנתארגן שם, כבר יהיה לא רחוק מ-19:00 -- AmitAronovitch

.נדב - מתכוון להגיע

תוכניה

  • 18:30 - 19:30 : מה חדש בפייתון 2.5 - בני צ'רניאבסקי
  • 19:40-21:00 - נושא נוסף - עדיין לא הוחלט

לשאלות והצעות : Talk:Meeting_22_November_2006, או לפנות אלי --AmitAronovitch

שימו לב גם לדף הצעות הנושאים Presentations

סיכום

Personal tools