הבית של חידו!

From Python
Revision as of 13:59, 24 July 2005 by Lior (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search
הבית של גווידו מלא הפתעות
אם מאתחלים מקבלים אינסטנס אם לא - קצת פחות 
כי יש לנו בית ולבית יש זקן
באדיבות אדובה יש מקום לכולם
Personal tools