הבית של חידו!

From Python
Revision as of 13:54, 24 July 2005 by Lior (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search
הבית של גווידו מלא הפתעות

אם מאתחלים מקבלים אינסטנס אם לא - קצת פחות כי יש לנו בית ולבית יש זקן

באדיבות אדובה הספריה תהיה כאן !
Personal tools