הבית של חידו!

From Python
Revision as of 13:54, 24 July 2005 by Lior (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

הבית של גווידו מלא הפתעות אם מאתחלים מקבלים אינסטנס אם לא - קצת פחות כי יש לנו בית ולבית יש זקן באדיבות אדובה הספריה תהיה כאן!

Personal tools