הבית של חידו!

From Python
Revision as of 13:53, 24 July 2005 by Lior (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

הבית של כווידו מלא הפתעות

אם מאתחלים מקבלים אינסטנס אם לא - קצת פחות

כי יש לנו בית ולבית יש זקן באדיבות אדובה הספריה תהיה כאן!

Personal tools