בני צ'רניאבסקי

From Python
Revision as of 20:54, 18 July 2006 by עידו (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Beni Cherniavsky, Бени (или Женя) Чернявский

מתכנת פיתון כ־4 שנים (החליף את ליספ).

  • מתעניין בשימוש פיתון בחינוך, משתתף קצת ב־Edu-sig.

cben(a)users.sf.net 052-5270810

Personal tools